Forebyggelse mod kakerlakker

Skulle du få øje på nogle kakerlakker, bør du gøre en ihærdig indsats for at få bugt med dem, fordi det er et skadedyr som kan være med til at sprede sygdomme. Da kakerlakker er udpræget natdyr, ser man dem yderst sjældent om dagen som de tilbringer på steder hvor der er mørkt og varmt. Der hvor man ofte ser kakerlakken skjule sig i almindelige huse er under ovnen eller komfuret, bag ved komfuret eller ovnen, bag ved tv apparatet og andre steder hvor der er ro, varme og mørke. Det at der er varmt og mørkt er de ideelle steder for kakerlakken at gemme sig om dagen.


Har man først kakerlakker i huset, opdages det bl.a. ved, at deres afføring kan ses på gulvarealer og lugtgener. Især lugten går man ikke fejl af, den minder meget om lugten af mug. For at forhindre at kakerlakkerne i det hele taget kommer ind i boligen, bør man sørge for, at der er rent og sørger for også at holde rent de før nævnte steder. Det er ikke altid det er nok med rengøring, men det er et af de steder man kan gøre en forskel selv.

Husk især de svært tilgængelige steder under rengøringen, det betaler sig i længden. Gør man ikke det plus rengøring er mangelfuld, vil der meget nemt komme nogen. Har man haft kakerlakker i boligen, skal man sørge for at få fjernet alle former for spor, især hvis der er personer i husstanden som er let modtagelig for sygdomme som f.eks. små børn og ældre mennesker. Hvis man vil finde ud af om man har kakerlakker i huset, så gøres dette bedst om natten hvor kakerlakkerne er aktive, men undlad at tænde lyset, brug i stedet for en lommelygte.

I Danmark finder man typisk op til 3 forskellige typer af kakerlakker, som stort set alle sammen ikke er glade for fugtige omgivelser. Enkelte kakerlaktyper kan dog godt opholde sig i lettere fugtige rum som f.eks. badeværelser, kældre og andre lignende steder.

Finder man ud af, at der har været kakerlakker i ens madvarer, ja så skal man hurtigst muligt få kasseret disse madvarer så man ikke ved et uheld bliver smittet med eventuelle sygdomme.

Der er mange måder at forebygge mod kakerlakker, men primært gælder det om, at gøre vækst og livsbetingelserne så dårlig for dem som muligt. Man skal derfor sørge for, at de steder hvor kakerlakkerne ofte skjuler sig, spærres af eller blivere repareret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.